Polityka prywatności

Dowiedz się więcej na temat sposobów przetwarzania danych osobowych na naszej stronie.

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa, jak zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego superpanel.pl (dalej: Serwis). Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 2 Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest MP FORM MACIEJ SARNOWSKI, PIOTR SZÓSTKA S.C., adres: ul. Sejneńska 59/M2 16-400 Suwałki, NIP: 8442357996, REGON: 365388843, adres poczty elektronicznej: kontakt@superpanel.pl (dalej: Administrator).

§ 3 Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
 

§ 4 Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

§ 5 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

§ 6 Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 7 Prawa Użytkowników

Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@superpanel.pl. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

 

§ 8 Pliki cookies

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

 

§ 9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

§ 10 Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.